Polityka prywatności

1. Przegląd ochrony danych

Informacje ogólne

Polityka prywatności New Approach sp. z o.o. dotycząca przetwarzania danych osobowych

Ochrona danych osobowych zawsze była traktowana jako jeden z najważniejszych aspektów w działalności New Approach Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 75C, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000694329, NIP 1182153134, REGON 368262960 (dalej: „New Approach”). Naszym celem jest również należyte informowanie Państwa o sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, szczególnie wobec treści przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”). Niniejsza Polityka prywatności odzwierciedla również pozostałe powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego w obszarze ochrony danych osobowych.

Poniższe informacje zapewnią Ci łatwy w nawigacji przegląd tego, co dzieje się z Twoimi danymi osobowymi podczas odwiedzania tej witryny. Termin „dane osobowe” obejmuje wszystkie dane, które mogą być używane do zidentyfikowania Cię osobiście. Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat ochrony danych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych, które zawarliśmy poniżej niniejszego tekstu.

Rejestracja danych na tej witrynie

Kto jest odpowiedzialny za rejestrowanie danych na tej stronie internetowej (tj. „administrator”)?

Dane na tej stronie internetowej są przetwarzane przez operatora witryny, którego dane kontaktowe są dostępne w sekcji „Informacje o odpowiedzialnej stronie (określanej jako„ administrator ”w RODO)” w niniejszej Polityce prywatności.

Jak rejestrujemy Twoje dane?

Gromadzimy Twoje dane w wyniku udostępnienia ich nam przez Ciebie. Może to być na przykład informacja, którą wprowadzasz do naszego formularza kontaktowego.

Inne dane są rejestrowane automatycznie przez nasze systemy informatyczne lub po uzyskaniu przez Ciebie zgody na ich rejestrację podczas odwiedzania witryny. Dane te obejmują przede wszystkim informacje techniczne (np. przeglądarkę internetową, system operacyjny lub czas dostępu do witryny). Informacje te są rejestrowane automatycznie podczas odwiedzania tej witryny.

Do jakich celów wykorzystujemy Twoje dane?

Część informacji generowana jest w celu zapewnienia bezbłędnego świadczenia usługi na stronie internetowej. Inne dane mogą być wykorzystane do analizy Twoich wzorców użytkowania.

Jakie prawa przysługują Ci w odniesieniu do Twoich danych?

Masz prawo otrzymać informacje o źródle, odbiorcach i celach przetwarzania Twoich zarchiwizowanych danych osobowych w dowolnym momencie, nie ponosząc opłaty za takie udostępnienie. Masz również prawo żądać sprostowania lub usunięcia swoich danych. Jeśli wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych, masz możliwość wycofania tej zgody w dowolnym momencie, co wpłynie na wszystkie przyszłe przetwarzanie danych. Ponadto masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania swoich danych w określonych okolicznościach. Ponadto masz prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.

Nie wahaj się skontaktować z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania dotyczące tego lub innych problemów związanych z ochroną danych.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Istnieje możliwość, że Twoje wzorce przeglądania będą poddawane analizie statystycznej podczas odwiedzania tej witryny. Analizy takie są przeprowadzane głównie za pomocą tzw. programów analitycznych.

Aby uzyskać szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych, zapoznaj się z naszym Oświadczeniem o ochronie danych poniżej.

2. Hosting

Zewnętrzny hosting

Ta witryna jest hostowana przez zewnętrznego dostawcę usług (hosta). Dane osobowe zebrane na tej stronie internetowej są przechowywane na serwerach hosta. Mogą to być między innymi adresy IP, żądania kontaktowe, metadane i komunikacje, informacje o umowie, dane kontaktowe, nazwy, dostęp do strony internetowej i inne dane generowane poprzez witrynę internetową.

Hosting jest używany w celu wypełnienia umowy z naszymi potencjalnymi i istniejącymi klientami (art. 6 ust. 1 lit. b RODO) oraz w interesie zapewnienia bezpiecznego, szybkiego i efektywnego świadczenia naszych usług online przez profesjonalnego dostawcę (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Nasz hosting będzie przetwarzał Twoje dane tylko w zakresie niezbędnym do wypełnienia swoich obowiązków wynikających z umowy i zgodnie z naszymi instrukcjami dotyczącymi takich danych.

Korzystamy z następującego hostingu:

Home.pl Spółka Akcyjna z siedzibą w Szczecinie przy ul. Zbożowej 4, 70-653 Szczecin

3. Informacje ogólne i obowiązkowe informacje

Ochrona danych

Operatorzy tej witryny i jej podstron traktują ochronę Twoich danych osobowych bardzo poważnie. Dlatego też traktujemy Twoje dane osobowe jako poufne informacje i zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych oraz niniejszym Oświadczeniem o ochronie danych.

Korzystając z tej witryny, zostaną zebrane różnorodne informacje osobowe. Dane osobowe obejmują dane, które mogą być używane do zidentyfikowania Cię osobiście. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych wyjaśnia, jakie dane zbieramy oraz jakie cele wykorzystujemy te dane. Wyjaśnia również, w jaki sposób i w jakim celu dane są zbierane.

Informacje o odpowiedzialnej stronie (określanej jako „administrator” w RODO)

Jak skontaktować się z naszym zespołem ochrony danych osobowych

Wyznaczyliśmy inspektora ochrony danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować poprzez adres e-mail: biuro@icdo.pl

Ważna uwaga dotycząca przekazywania danych do USA

Niektóre z narzędzi, które wykorzystujemy na tej stronie internetowej, mogą przechowywać Twoje dane osobowe w Stanach Zjednoczonych. Wytłumaczymy, dlaczego to robimy i jaki to ma wpływ na Ciebie, na początku tego Oświadczenia o ochronie danych.

Przekazywanie danych do USA opiera się na tzw. decyzji adekwatności Komisji Europejskiej. Szczególnie odpowiednią ochronę danych zapewnia uczestnictwo dostawców danych w tzw. „Privacy Shield”. Privacy Shield to porozumienie między Europą a USA, które ma na celu zapewnienie przestrzegania europejskich standardów ochrony danych.

Masz prawo w dowolnym momencie otrzymać bezpłatne informacje dotyczące Twoich danych osobowych, ich źródła i odbiorców oraz celów przetwarzania danych, a także masz prawo poprawić, zablokować lub usunąć te dane. Możesz skontaktować się z nami w dowolnym momencie, jeśli masz pytania na temat tego lub innych problemów dotyczących danych osobowych. Możesz również zgłosić skargę do właściwego organu nadzorczego.

Narzędzia analityczne i narzędzia dostarczane przez strony trzecie

Podczas odwiedzania tej witryny Twoje wzorce przeglądania mogą być poddawane analizie statystycznej. Takie analizy są przeprowadzane głównie za pomocą programów analitycznych.

Szczegółowe informacje na temat tych programów analitycznych znajdziesz w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Możliwość wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych

Wiele operacji przetwarzania danych osobowych wymaga uzyskania Twojej wyraźnej zgody. Możesz w dowolnym momencie wycofać swoją zgodę. Wystarczy, że prześlesz nam stosowne zgłoszenie e-mailowe. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania danych, które miało miejsce przed jej wycofaniem.

Prawo do złożenia skargi u właściwego organu nadzorczego

W przypadku naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych przysługuje Ci prawo złożenia skargi u właściwego organu nadzorczego. Organem odpowiedzialnym za sprawy ochrony danych osobowych jest inspektor ochrony danych krajowego kraju, w którym znajduje się siedziba naszej firmy. W przypadku Polski jest to Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych (GIODO).

Prawo do przenoszenia danych

Masz prawo przekazywać dane, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody lub w celu wykonania umowy, do Ciebie lub do osoby trzeciej w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym i czytelnym formacie. Jeśli zażądasz przekazania danych bezpośrednio do innej odpowiedzialnej osoby, zostanie to zrobione, o ile jest to technicznie wykonalne.

SSL- lub TLS-szyfrowanie

Ze względów bezpieczeństwa i w celu ochrony przesyłania poufnych treści, takich jak zamówienia lub zapytania, które przesyłasz do nas jako operatora strony, ta strona korzysta z SSL- lub TLS-szyfrowania. Możesz rozpoznać aktywację szyfrowania na pasku adresu przeglądarki, zmieniającą się z „http://” na „https://” oraz ikonę kłódki w wierszu przeglądarki. Jeśli szyfrowanie SSL lub TLS jest włączone, dane, które przesyłasz do nas, nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Szyfrowanie danych

Ta strona internetowa korzysta z szyfrowania SSL lub TLS w celu ochrony poufności przekazywania treści osobistych i innych informacji za pomocą formularzy na tej stronie. Możesz rozpoznać aktywację szyfrowania po zmianie adresu URL z „http://” na „https://” oraz po znaku kłódki w pasku przeglądarki. Jeśli szyfrowanie danych jest włączone, przesyłane przez Ciebie dane nie mogą być odczytywane przez osoby trzecie.

Informacje, blokowanie, usuwanie

W ramach obowiązujących przepisów prawa masz prawo otrzymać w dowolnym momencie informacje o swoich zarchiwizowanych danych osobowych, ich źródłach i odbiorcach oraz celach przetwarzania danych i masz prawo poprawić, zablokować lub usunąć te dane. Możesz się z nami skontaktować w dowolnym momencie pod adresem podanym w naszej notatce prawniczej, jeśli masz dalsze pytania na temat danych osobowych.

Sprzeciw przeciwko reklamie na pocztę elektroniczną

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa nie zezwalamy na używanie naszych danych kontaktowych w celach reklamowych, chyba że wyraźnie wyrazisz zgodę. Informacje te nie mogą być przekazywane osobom trzecim w celach reklamowych bez Twojej wyraźnej zgody.

4. Zapisywanie danych na tej witrynie

Ciasteczka

Nasze strony internetowe i strony partnerskie korzystają z tzw. „ciasteczek”. Ciasteczka są małymi plikami tekstowymi i nie wyrządzają szkód na Twoim urządzeniu. One służą do tego, aby nasza oferta była bardziej przyjazna dla użytkownika, efektywniejsza i bezpieczniejsza. Większość ciasteczek, które korzystamy, to tzw. „ciasteczka sesji”. Zostaną one automatycznie usunięte po zakończeniu Twojej wizyty. Inne ciasteczka pozostaną zapisane na Twoim urządzeniu końcowym do czasu, aż je usuniesz. Te ciasteczka umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki podczas kolejnej wizyty.

Możesz skonfigurować Twoją przeglądarkę w taki sposób, aby była ona powiadamiana o ustawianiu plików cookie i pozwoliła na ich ustawienie tylko w określonych przypadkach. Możesz również wykluczyć akceptację plików cookie w określonych przypadkach lub w ogóle. Możesz również aktywować funkcję automatycznego usuwania plików cookie po zamknięciu przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może ograniczyć funkcjonalność tej witryny.

Pliki dziennika serwera

Dostawca stron automatycznie zbiera i przechowuje informacje w plikach dziennika serwera, które przesyłasz do nas automatycznie za pomocą Twojej przeglądarki. Są to:

 • Typ i wersja przeglądarki
 • System operacyjny
 • Adres URL strony, z której zostałeś przekierowany
 • Adres URL strony, którą odwiedziłeś
 • Host komputera żądania
 • Czas żądania do serwera
 • Adres IP

Te dane nie są łączone z innymi źródłami danych. Podstawą przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO), które umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przed zawarciem umowy.

5.Narzędzia analizy i narzędzia stron trzecich

Nasze obecności w mediach społecznościowych

Przetwarzanie danych poprzez platformy społecznościowe

Utrzymujemy publicznie dostępne profile w mediach społecznościowych. Poniżej znajdują się informacje o poszczególnych platformach społecznościowych, z których korzystamy. Platformy społecznościowe, takie jak Facebook, Twitter itp., mogą w sposób ogólny przeprowadzać kompleksową analizę zachowania użytkownika, jeśli odwiedzisz ich witrynę internetową lub witrynę z zintegrowanymi treściami społecznościowymi (np. przyciskami „lubię to” lub banerami reklamowymi). Odwiedzając nasze strony w mediach społecznościowych, uruchamiane są liczne operacje przetwarzania danych związane z ochroną danych. Szczegółowe informacje:

Jeśli jesteś zalogowany na swoje konto w mediach społecznościowych i odwiedzisz naszą stronę, operator platformy społecznościowej może przypisać tę wizytę do Twojego konta użytkownika. W pewnych okolicznościach Twoje dane osobowe mogą być również rejestrowane, jeśli nie jesteś zalogowany lub nie masz konta w odpowiedniej platformie społecznościowej. W takim przypadku dane te są gromadzone np. za pomocą plików cookie przechowywanych na Twoim urządzeniu lub przez rejestrowanie Twojego adresu IP.

Korzystając z danych zbieranych w ten sposób, operatorzy platform społecznościowych mogą tworzyć profile użytkowników, w których przechowywane są ich preferencje i zainteresowania. Dzięki temu można wyświetlać reklamy oparte na zainteresowaniach w obrębie i poza Twoją obecnością w mediach społecznościowych. Jeśli masz konto w danej sieci społecznościowej, reklamy oparte na zainteresowaniach mogą być wyświetlane na dowolnym urządzeniu, na którym jesteś zalogowany lub na którym byłeś zalogowany.

Należy również zauważyć, że nie jesteśmy w stanie prześledzić wszystkich operacji przetwarzania danych na platformach mediów społecznościowych. W zależności od dostawcy, operatorzy tych platform mogą przeprowadzać dodatkowe operacje przetwarzania. Szczegółowe informacje można znaleźć w regulaminach użytkowania i polityce prywatności odpowiednich platform społecznościowych.

Podstawa prawna

Nasze obecności w mediach społecznościowych mają na celu zapewnienie jak najszerszej możliwej obecności w Internecie. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Procesy analizy uruchamiane przez sieci społecznościowe mogą opierać się na różnych podstawach prawnych, które muszą być określone przez operatorów tych sieci (np. zgoda w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Odpowiedzialność i dochodzenie praw

Jeśli odwiedzisz jedną z naszych stron w mediach społecznościowych (np. na Facebooku), wraz z operatorem danej platformy społecznościowej ponosimy odpowiedzialność za operacje przetwarzania danych wywołane podczas tej wizyty. W zasadzie możesz chronić swoje prawa (tj. prawo do informacji, poprawiania, usuwania, ograniczania przetwarzania, przenoszenia danych oraz składania skarg) zarówno wobec nas, jak i wobec operatora odpowiedniej platformy społecznościowej (np. Facebooka).

Należy jednak zauważyć, że pomimo wspólnej odpowiedzialności z operatorami platform społecznościowych, nie mamy pełnego wpływu na operacje przetwarzania danych prowadzone przez te platformy. Nasze możliwości są określane przez politykę firmy danego dostawcy.

Poszczególne platformy społecznościowe

Facebook
Posiadamy profil na Facebooku. Usługodawcą tej platformy jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka, zebrane dane mogą być przekazywane także do USA i innych krajów trzecich. Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam w swoim koncie użytkownika. Kliknij poniższy link i zaloguj się: https://www.facebook.com/privacy/policy/?entry_point=facebook_help_center_ig_data_policy_redirect&locale=pl_PL. Przekazywanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policies/data_privacy_framework/. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr.

Instagram
Posiadamy profil na Instagram. Usługodawcą tej platformy jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Zgodnie z oświadczeniem Facebooka, zebrane dane mogą być przekazywane także do USA i innych krajów trzecich. Możesz samodzielnie dostosować ustawienia reklam w swoim koncie użytkownika. Kliknij poniższy link i zaloguj się: https://privacycenter.instagram.com/policy/?entry_point=ig_help_center_data_policy_redirect. Przekazywanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/privacy/policies/data_privacy_framework/. Szczegółowe informacje dotyczące polityki prywatności Facebooka można znaleźć tutaj: https://www.facebook.com/business/gdpr.

TikTok
Posiadamy profil na TikTok. Usługodawcą tej platformy jest TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”), oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska. TikTok używa plików cookie reklamowych. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie reklamowe TikTok, skorzystaj z poniższego linku: https://www.tiktok.com/legal/page/global/tiktok-website-cookies-policy/pl . Przekazywanie danych poza EOG, Wielka Brytanię i Szwajcarię zapewniamy objęcie ich odpowiednim poziomem ochrony, na podstawie decyzji dotyczących adekwatności. Są to decyzje Komisji Europejskiej wydawane na podstawie art. 45 RODO (lub równoważne decyzje na mocy innych przepisów), w których uznaje ona, że dany kraj zapewnia odpowiedni stopień ochrony danych. Informacje o użytkowniku, jak opisano w sekcji „Jakie informacje gromadzimy” przekazujemy do niektórych krajów na podstawie decyzji stwierdzających odpowiedni poziom ochrony dla tych krajów, które wymieniono tutaj; lub Standardowych klauzul umownych. Komisja Europejska zatwierdziła klauzule umowne na mocy art. 46 RODO, które umożliwiają firmom z EOG przekazywanie danych poza EOG. Klauzule te (oraz ich zatwierdzone odpowiedniki dla Wielkiej Brytanii i Szwajcarii) są nazywane standardowymi klauzulami umownymi. Bazujemy na standardowych klauzulach umownych w celu przekazywania informacji opisanych w sekcji „Jakie informacje gromadzimy” do określonych podmiotów w naszej Grupie Korporacyjnej (jak opisano tutaj: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/transferee-countries/pl ) i stron trzecich w krajach bez decyzji stwierdzającej odpowiedni poziom ochrony. Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności TikTok Polityka prywatności | TikTok

LinkedIn
Posiadamy profil na LinkedIn. Usługodawcą tej platformy jest LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia. LinkedIn używa plików cookie reklamowych. Jeśli chcesz wyłączyć pliki cookie reklamowe LinkedIn, skorzystaj z poniższego linku: https://pl.linkedin.com/legal/cookie-policy? . Przekazywanie danych do USA opiera się na Standardowych Klauzulach Umownych (SCC) Komisji Europejskiej. Szczegółowe informacje można znaleźć tutaj: https://pl.linkedin.com/legal/california-privacy-disclosure? . Szczegółowe informacje dotyczące sposobu przetwarzania Twoich danych osobowych można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn Polityka prywatności LinkedIn .

Podczas odwiedzania naszej witryny, Twoje zachowanie przeglądania może być obserwowane statystycznie. Jest to przede wszystkim dokonywane za pomocą tzw. plików cookie i tak zwanych programów analizy. Analiza Twojego zachowania przeglądania jest zazwyczaj anonimowa; zachowanie przeglądania nie można powiązać z Tobą. Możesz sprzeciwić się tej analizie lub zapobiec jej zablokowaniu niektórymi narzędziami. Szczegółowe informacje znajdziesz w następnym oświadczeniu. Możesz się sprzeciwić tej analizie. Poinformujemy Cię o możliwości sprzeciwu w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych

6. Korespondencja

Formularze kontaktowe i wiadomości e-mail Jeśli wysyłasz do nas pytania za pomocą formularzy kontaktowych lub wiadomości e-mail, Twoje dane, wraz z danymi kontaktowymi podanymi przez Ciebie w formularzu zapytania lub wiadomości, zostaną zapisane przez nas w celu przetworzenia zapytania oraz w przypadku pytań uzupełniających. Nie udostępniamy tych danych bez Twojej zgody. Podstawą przetwarzania danych przekazanych za pośrednictwem formularzy kontaktowych lub w wiadomościach e-mailowych jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który umożliwia przetwarzanie danych w celu wykonania umowy lub działań przed zawarciem umowy. Celem przetwarzania Twoich danych kontaktowych jest tylko i wyłącznie przetworzenie Twojego zapytania. Pozostają one zapisane u nas do czasu, aż nie poprosisz nas o ich usunięcie, nie wycofasz swojej zgody na ich przechowywanie lub nie ma potrzeby ich przechowywania z innych powodów (na przykład po zakończeniu przetwarzania Twojego zapytania). Ograniczenia przepisów prawa, w szczególności okresy przechowywania, pozostają nienaruszone.

7. Wtyczki i narzędzia

YouTube
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu YouTube, które jest zarządzane przez Google. Operator strony jest YouTube, LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę YouTube, zostanie ustanowione połączenie z serwerami YouTube. Serwer YouTube otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta YouTube, YouTube pozwala Ci przypisać Twoje zachowanie przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz to uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta YouTube. YouTube jest używane w celu przyciągnięcia uwagi do naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności YouTube pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Instagram
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu Instagram, które jest zarządzane przez Meta. Operator strony jest Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irlandia. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę Instagram, zostanie ustanowione połączenie z serwerami Instagram. Serwer Instagram otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta Instagram, Instagram pozwala Ci przypisać Twoje zachowanie przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz to uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta Instagram. Instagram jest używane w celu przyciągnięcia uwagi do naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Instagram pod adresem: https://www.facebook.com/business/gdpr.

LinkedIn
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu LinkedIn, które jest zarządzane przez LinkedIn Ireland Unlimited Company, Wilton Plaza, Wilton Place, Dublin 2, Irlandia.. Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę LinkedIn, zostanie ustanowione połączenie z serwerami LinkedIn. Serwer LinkedIn otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta LinkedIn, LinkedIn pozwala Ci przypisać Twoje zachowanie przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz to uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta LinkedIn. LinkedIn jest używane w celu przyciągnięcia uwagi do naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności LinkedIn pod adresem: https://pl.linkedin.com/legal/privacy-policy?.

TikTok
Nasza strona internetowa korzysta z wtyczek serwisu TikTok, które jest zarządzane przez TikTok Technology Limited, spółka irlandzka („TikTok Ireland”), oraz TikTok Information Technologies UK Limited („TikTok UK”), spółka brytyjska Jeśli odwiedzasz jedną z naszych stron wyposażonych w wtyczkę TikTok, zostanie ustanowione połączenie z serwerami TikTok. Serwer TikTok otrzymuje informację, które z naszych stron odwiedziłeś. Jeśli jesteś zalogowany do swojego konta TikTok, TikTok pozwala Ci przypisać Twoje zachowanie przeglądania bezpośrednio do Twojego osobistego profilu. Możesz to uniemożliwić, wylogowując się ze swojego konta TikTok. TikTok jest używane w celu przyciągnięcia uwagi do naszej oferty online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności TikTok pod adresem: https://www.tiktok.com/legal/page/eea/privacy-policy/pl

Google Web Fonts

Ta strona korzysta z tzw. „Web Fonts” udostępnianych przez Google do jednolitego wyświetlania czcionek. Gdy wywołujesz stronę, Twoja przeglądarka ładuje wymagane czcionki do pamięci podręcznej przeglądarki, aby poprawnie wyświetlać tekst i czcionki. W celu tego celu przeglądarka używa serwerów Google, zlokalizowanych zazwyczaj w USA. Podczas tego procesu Google jest poinformowane o Twojej wizycie na naszej stronie. Korzystanie z Google Web Fonts służy jednolitemu i atrakcyjnemu wyświetlaniu naszych ofert online. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Jeśli Twoja przeglądarka nie obsługuje czcionek sieciowych, Twoja przeglądarka użyje standardowej czcionki Twojego komputera. Więcej informacji na temat Google Web Fonts znajdziesz na https://developers.google.com/fonts/faq i w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Maps

Ta strona korzysta z usługi map Google za pośrednictwem interfejsu API. Dostawcą usługi map Google jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji map Google, Twoje informacje, w tym Twój adres IP, są przesyłane do Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam. Google jest w stanie śledzić Twoją aktywność, korzystając z map Google połączonych z Twoim kontem Google. Korzystanie z usługi map Google służy jednolitemu wyświetlaniu naszych ofert online i ułatwieniu odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl.

Google Analytics

Ta strona korzysta z usługi Google Analytics. Dostawcą usługi Google Analytics jest Google Inc., 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA. Aby korzystać z funkcji Google Analytics, Twoje informacje, w tym Twój adres IP, są przesyłane do Google na serwery w Stanach Zjednoczonych i przechowywane tam. Google jest w stanie śledzić Twoją aktywność, korzystając z połączonych kont z Twoim kontem Google. Korzystanie z usługi Google Analytics służy jednolitemu wyświetlaniu naszych ofert online i ułatwieniu odnalezienia miejsc wskazanych przez nas na stronie internetowej. Stanowi to uzasadniony interes w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Więcej informacji na temat przetwarzania danych użytkowników można znaleźć w polityce prywatności Google: https://support.google.com/analytics/topic/2919631?hl=pl&ref_topic=1008008

8. Polityka prywatności i zabezpieczenie danych

Polityka prywatności i zabezpieczenie danych

Ochrona prywatności jest dla nas bardzo ważna. Niniejsze Oświadczenie o ochronie danych dostarcza informacji o tym, jakie rodzaje danych osobowych gromadzimy i jak je wykorzystujemy. Korzystanie z naszej strony internetowej jest zazwyczaj możliwe bez podawania danych osobowych. Jeśli na naszych stronach gromadzimy jakiekolwiek dane osobowe (na przykład imię, adres e-mail lub adres IP), odbywa się to, na ile to możliwe, zawsze na zasadzie dobrowolności. Te dane nie będą przekazywane osobom trzecim bez Twojej wyraźnej zgody. Prosimy o zauważenie, że przesyłanie danych w Internecie (na przykład w komunikacji e-mailowej) może mieć luki w zabezpieczeniach. Całkowita ochrona danych przed dostępem przez osoby trzecie nie jest możliwa.

Informacje ogólne

Odpowiedzialnym operatorem tej strony internetowej jest: New Approach Sp. z. o.o. z siedzibą przy ul. Ostrobramskiej 75C, 04-175 Warszawa, zarejestrowaną przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, za numerem KRS 0000694329, NIP 1182153134, REGON 368262960 Odpowiedzialny operador to osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych (np. imię, adres e-mail itp.).

Ważne wskazówki dotyczące ochrony danych

Poniżej zamieszczamy kilka praktycznych wskazówek dotyczących ochrony danych osobowych, które można zastosować w swojej codziennej działalności, zarówno online, jak i offline:

 • Zabezpiecz swoje hasła: Upewnij się, że Twoje hasła są silne i unikalne. Unikaj używania tych samych haseł do różnych kont online. Możesz także skorzystać z menedżera haseł, aby łatwiej zarządzać swoimi danymi logowania.
 • Bądź ostrożny z danymi osobowymi: Ograniczaj udostępnianie swoich danych osobowych online. Nie udostępniaj ich na publicznych platformach, chyba że jest to absolutnie konieczne.
 • Aktualizuj swoje oprogramowanie: Regularnie aktualizuj swoje oprogramowanie, w tym systemy operacyjne, przeglądarki internetowe i aplikacje. Aktualizacje często zawierają poprawki zabezpieczeń, które pomagają chronić Twoje dane.
 • Korzystaj z mechanizmów zabezpieczeń: Włącz mechanizmy zabezpieczeń, takie jak dwuetapowe uwierzytelnianie, gdzie to możliwe. To dodatkowa warstwa ochrony dla Twoich kont online.
 • Rozważ korzystanie z VPN: Korzystanie z wirtualnej sieci prywatnej (VPN) może dodatkowo zabezpieczyć Twoje połączenia internetowe, szczególnie w przypadku korzystania z publicznych sieci Wi-Fi.

Więcej informacji

Więcej informacji na temat plików cookies i podobnych technologii znajdziesz też pod linkiem wszystkoociasteczkach.pl oraz youronlinechoices.com.

9. Wiążące przepisy prawne

Na podstawie przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO) zatwierczonego w dniu 27 kwietnia 2016 r. Parlament Europejski i Rada Unii Europejskiej (Dz.U. UE L 119 z 4.5.2016, str. 1) oraz stosownych przepisów krajowych dotyczących ochrony danych, niniejsze oświadczenie określa prawa i obowiązki dotyczące ochrony danych.